Μεγεθολόγιο Ρούχων

Ηλικία Ύψος
0-3 μηνών
62εκ
3-6 μηνών
68εκ
6-12 μηνών
74εκ
12-18 μηνών
80εκ
18-24 μηνών
86εκ
24-36 μηνών
90εκ
add_filter( 'gettext', 'change_woocommerce_return_to_shop_text', 20, 3 ); function change_woocommerce_return_to_shop_text( $translated_text, $text, $domain ) { switch ( $translated_text ) { case 'Return to shop' : $translated_text = __( 'Επιστροφή στη σελίδα', 'woocommerce' ); break; } return $translated_text; }